Polityka prywatności

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument – Polityka cookies – określa zasady korzystania z tzw. plików cookies przez niniejszy portal internetowy readytowork.com.pl (zwany dalej „Serwisem”) prowadzony przez spółkę DPM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy: 40-022) przy ul. Damrota 6/301, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000231310 (zwaną dalej „Usługodawcą”).
 2. Pliki cookie to pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron www. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies jest możliwe ustalenie, w jaki sposób korzysta z niej osoba odwiedzająca Serwis, co z kolei umożliwia odpowiednie dostosowanie wyświetlanych treści.

 

II. RODZAJE PLIKÓW COOKIE I SPOSOBY ICH WYKORZYSTANIA

 1. Niniejszy Serwis wykorzystuje pliki cookies techniczne, analityczne i marketingowe.
 2. Techniczne pliki cookies są niezbędne dla prawidłowego działania Serwisu i są wykorzystywane w następujących celach:
 1. optymalizacja Serwisu pod kątem urządzeń i przeglądarek, jakie najczęściej wykorzystują osoby ją odwiedzające – dzięki temu komputer Serwis, tablet czy telefon osoby przeglądającej Serwis wyświetli ją poprawnie i czytelnie (personalizacja);
 2. zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przechowywanych w Serwisie należących do osób z niego korzystających;
 3. zapamiętania, czy osoba korzystająca z Serwisu wyraziła zgodę na wyświetlanie na stronie Serwisu wybranych treści (dopasowanie i emitowanie treści);
 4. utrzymywania aktywnej sesji logowania zarejestrowanych użytkowników Serwisu w czasie korzystania przez nich z funkcjonalności Serwisu.
 1. Analityczne pliki cookies służą ulepszeniu funkcjonowanie Serwisu i mierzeniu, bez identyfikacji danych osobowych osób korzystających z Serwisu, skuteczność podejmowanych przez nas działań marketingowych. Dzięki analitycznym plikom cookies tworzone są zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywany jest Serwis. Te działania pozwalają na stałe udoskonalanie struktury i zawartości Serwisu, by w jak największym stopniu odpowiadał potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów.
 2. Pliki cookie marketingowe wykorzystywane są wyłącznie w celu dopasowania treści i form reklam, wyświetlanych zarówno w Serwisie, jak i w sieciach naszych partnerów, do potrzeb i upodobań osób odwiedzających Serwis.

 

III. OKRES WYKORZYSTYWANIA I PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES

Okres wykorzystywania i przechowywania plików cookies w Serwisie zależy od ich rodzaju, to jest:

 1. sesyjne pliki cookies – pozostają na urządzeniu użytkownika Serwisu aż do opuszczenia przez niego Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 2. stałe pliki cookies – pozostają na urządzeniu użytkownika Serwisu przez określony czas albo do momentu ich ręcznego usunięcia.

 

IV. RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH W PLIKACH COOKIES

Za pomocą technologii cookie, Serwis zbiera jedynie anonimowe dane statystyczne użytkowników Serwisu, służące do poprawy wygody korzystania z portalu oraz minimalizacji uciążliwości reklam, tj:

 1. typ przeglądarki i jej ustawienia;
 2. informacje o systemie operacyjnym urządzenia końcowego;
 3. informacje o zainstalowanych plikach Cookies;
 4. informacje o innych identyfikatorach przypisanych do urządzenia końcowego;
 5. adres IP, z którego urządzenie końcowe uzyskuje dostęp do strony internetowej klienta lub aplikacji mobilnej;
 6. informacje o aktywności użytkownika na urządzeniu końcowym, w tym o odwiedzanych stronach internetowych i wykorzystywanych aplikacjach mobilnych;
 7. informacje o położeniu geograficznym urządzenia końcowego.

 

V. USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli jednak dany użytkownik Serwisu nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookie przez Serwis, możliwa jest w każdej chwili zmiana ustawień przeglądarki w taki sposób, by zapobiec zapisywaniu lub wczytywaniu plików cookies podczas odwiedzin Serwisu. Jednakże brak możliwości zapisywania lub wczytywania plików cookies przez stronę Serwis może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z Serwisu.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego dokumentu jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja dokumentu została przyjęta i obowiązuje od dnia 01.08.2018 roku.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego dokumentu ze skutkiem na przyszłość z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności: zmiany przepisów prawa, wystąpienia okoliczności, z których będzie wynikało, że dane postanowienie Polityki cookies narusza przepisy prawa, zmiany funkcjonalności Serwisu. Zmiany Polityki cookies nie mogą naruszać jednak praw zarejestrowanych użytkowników Serwisu wynikających wprost z uprawnień przyznanych przed wprowadzeniem zmian, chyba że prawa te były niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. O każdej zmianie, o której mowa w ust. 2 powyżej, Usługodawca jest obowiązany poinformować zarejestrowanych użytkowników za pośrednictwem strony internetowej działającej w ramach Serwisu.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu pomiaru ruchu i optymalizacji jej zwartości. Dowiedz się więcej o Polityce cookies.